Lumentia Henkilöstöpalvelut ja Autismisäätiö ovat solmineet yhteystyösopimuksen, jonka tarkoituksena on edistään autismikirjon henkilöiden rekryrointia Lumentian asiakasyrityksiin.
Rekrytointia hoitaa Lumentia Henkilöstöpalvelut Autismisäätiön vahvalla työvalmennuksen tuella. Lisää toteutuksesta ja rekrytoinnista voit lukea Hoituu-palvelun nettisivuilta, joka on Lumentia Henkilöstöpalveluiden lanseerama palvelu autismikirjon henkilöiden työllistämiseen.