Lumentia Henkilöstöpalveluille myönnettiin Autismisäätiön Yhteisymmärrys-hankkeen kunniakirja autismiystävällisestä työnantajateosta.

Yrittäjät Laura Rossi ja Mirkka Jokinen

Autismisäätiön perustelut tunnustukselle: ”Lumentia aloitti vuosi sitten yhteistyössä Autismisäätiön kanssa suunnittelemaan autismikirjon henkilöiden rekrytoimisprosessia. Jo puolen vuoden päästä työ tuotti tulosta ensimmäisen työllistämisen muodossa. Vuosi on mennyt ja yhteensä neljä autismikirjon henkilöä on saanut heidän kauttaan töitä. Autismisäätiö haluaa kiittää Lumentia Henkilöstöpalveluita kehittämistyöstä ja konkreettisista teoista yksilöiden työllisyyden edistämiseksi.”

Lumentia kiittää suuresti Autismisäätiötä tästä tunnuksesta! Hyvää yhteistyötä on ilo jatkaa eteenpäin!